POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PAGINA NOASTRĂ.

societatea Service Management Group, Inc. („SMG”). Ne am dori să participați la sondajul nostru on-line având încredere deplină că vom respecta dreptul dvs. la intimitate. Această pagină referitoare la ancheta de satisfacție a clienților („Pagină web“) este controlată și operată de SMG fiind stocată pe serverele din Statele Unite. Scopul acestei Politicii de confidențialitate este să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, divulgăm și prelucrăm datele cu caracter personal („Date cu caracter personal”) stocate pe această Pagină. Prezenta Politică de confidențialitate nu se aplică colectării, utilizării, divulgării sau prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul Internetului sau în afara acestuia, în alte scopuri decât cele exprimate pe pagina noastră. Ne rezervăm dreptul de a utiliza, divulga și prelucra toate informațiile colectate prin intermediul paginii care nu sunt considerate ca având caracter personal.

ACORD

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate. Prin completarea unei anchete on-line privind satisfacția clienților, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, divulgarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate și în deplina conformitate cu Legea nr. 101/2000 Zb. privind protecția datelor cu caracter personal, ulterior modificată, precum și alte legi. Dacă furnizați informații referitoare la o altă persoană, prin prezenta declarați și confirmați că aveți consimțământul persoanei respective cu privire la utilizarea, divulgarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în modul descris în Politica de confidențialitate. Puteți retrage consimțământul dvs. sau puteți cere modificarea, rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal sau puteți cere informații cu privire la datele dvs. personale prin trimiterea unui mesaj de retragere sau de modificare la adresa de email furnizată la sfârșitul acestei Politicii de confidențialitate.

COPII

Prezenta pagină este accesibilă publicului și destinată persoanelor care au vârsta legală conform legislației locale. Nu completați ancheta dacă nu sunteți o persoană matură (adică dacă nu ați îndeplinit optsprezece ani).

COLECTAREA ÎN MOD ACTIV ȘI UTILIZAREA DATELOR

Prezenta pagină colectează datele dvs. cu caracter personal numai în cazul în care veți participa la Anchetă. Datele transmise de dvs. includ adresa IP-ul, sexul și vârsta. Nu vom folosi sau dezvălui datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele de marketing referitoare la trimiterea anchetelor suplimentare sau contactul referitor la prezenta Anchetă, însă numai după obținerea consimțământului dvs. Transmitem datele dvs. cu caracter personal firmelor care ne oferă servicii de suport (ex. către companii care oferă servicii de hosting sau companii implicate în stocarea și prelucrarea datelor). Aceste companii au nevoie de informații în scopul desfășurării activității acestora. Aceste companii nu sunt autorizate să utilizeze sau divulgeaceste informații în alt scop.

COLECTAREA ÎN MOD PASIV ȘI UTILIZAREA DATELOR

Site-ul primește informații despre adresa ta de IP, dar nu va utiliza nicio măsură tehnică (cookie-uri, înregistrarea tastelor, spyware, etc.) pentru a colecta informații despre dvs., calculatorul dvs. sau de utilizare a calculatorului.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu dezvăluim informații cu caracter personal, dacă nu se specifică altfel în Politică de confidențialitate sau dacă acest lucru nu este permis în mod expres de legislația aplicabilă.

ACCES

Dacă doriți să actualizați datele personale introduse sau să exercitați dreptul de acces, rectificare, ștergere sau de interzicere a prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile acordate de legislația aplicabilă, va rugam sa ne contactați folosind datele indicate în secțiunea „Date de contact” din prezenta Politică de confidențialitate.

SIGURANȚA DATELOR

Transmisia pe Internet nu este absolut sigură sau fără erori. Prin urmare, nu putem garanta și nu garantăm securitatea, acuratețea sau integralitatea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, folosim proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat.

Din moment ce datele personale vor fi stocate pe serverele din Statele Unite, dispozițiile în vigoare în Statele Unite se pot aplica stocării datelor dvs., funcționarii organelor de urmărire penală și instanțele americane având acces la datele dvs. în conformitate cu prevederile sus-menționate. SMG-ul înregistrează și supraveghează date cu caracter personal atât timp cât acest lucru va fi considerat necesar pentru funcționarea acestei pagini și a software-ului care conține chestionar on-line.

Powered by smg Service Management Group